r Cynhyrchwyr ESWT - Ffatri a Chyflenwyr ESWT Tsieina
tudalen_pen_bg

Cynhyrchion

  • Therapi Tonnau Sioc Allgorfforol - Proffesiynol a Niwmatig

    Therapi Tonnau Sioc Allgorfforol - Proffesiynol a Niwmatig

    Mae ESWT Machine yn driniaeth ddiogel ac effeithiol ar gyfer poen cronig ac anafiadau oherwydd gorddefnyddio, gyda chefnogaeth mwy na degawd o brofiad clinigol.

    Mae'n cymhwyso ton sioc ynni isel i'r ardal drin ac yn creu effaith cavitation.Mae'r effaith cavitation hon yn achosi mân ddifrod i'r ardal llidus, gan ysgogi ffurfio pibellau gwaed newydd, hyrwyddo cylchrediad y gwaed a chyflymu'r broses iacháu.

    Ar yr un pryd, o dan ddylanwad y tonnau sioc, cyflawnir analgesia trwy ysgogi'r nerfau sy'n sensitif i boen.